Paula Heinonen

Prosper Program Director

Certifications

ThetaHealing / Free mE EFT / Prosper mE Certified Coach and Program Director /
Money and Happiness Instructor / Integration Technique / PhoenixBlessing

Languages

English / Finnish

Do you believe there is more this life has to offer you than what you are currently experiencing? Because we know it to be true that you were born to prosper and live in full abundance, we have developed a powerful program to help you live the life of your dreams.

At this moment, you are finding yourself either in survival, stability, success, or significance in your finances; this, in turn, affects all other areas of your life.

While the Prosper mE book and Empower-mE™ app serve as a wonderful foundation for prosperity, our individually crafted Prosper mE Coaching program guides you to the next level of performance. From taking you where you are and guiding and supporting you to where you want to be.

This program incorporates unique, proven Free mE™ EFT techniques of releasing any stagnant emotions of lack and scarcity, ThetaHealing technique of shifting beliefs and emotions, and practical, actionable steps, holding one responsible for success.

Therefore, the only way to truly live a prosperous balanced life is to enjoy the abundance flow through working with the universal laws of money and prosperity.

– Paula Heinonen –

Here is Paula on the impact of the Prosper mE book as the original inspiration for becoming a Prosper mE Coach:

“This book is an excellent crystallization of the laws and wisdom of prosperity. I wish this had been available much earlier because it encapsulates what I have studied for years from many different sources. Each law plays a very important role in our lives as we seek to create wealth and abundance. This book will give you a profound understanding of what area you have been stuck in and what simple steps to follow to begin to master your financial situation and your life. This will equip you to look at your life in terms of wealth and open your heart to the prosperity that has always been there for you. We all walk our own path, but the laws are the same for everyone, so by putting the lessons in this book to practice, the doors will open one by one, ultimately giving you what you’ve been dreaming of. You may have already used some of these laws naturally without knowing, and some you may have heard about but not acted on them. By systematically following the teachings of this book, I am sure you will achieve the wealth you desire and more. Be gracious to yourself, where you are now, and see yourself where you want to be.”

Paula Heinonen

Prosper Valmentaja (Suomi)

Certifications

ThetaHealing / Free mE EFT / Prosper mE sertifioitu valmentaja /
Money and Happiness sertifioitu kouluttaja / Integration Technique / PhoenixBlessing

Languages

English / Finnish

Uskotko, että elämällä on sinulle enemmän tarjota kuin mitä tällä hetkellä koet? Koska me tiedämme totuuden olevan, että olet syntynyt kokemaan vaurautta ja elämään täydellisessä runsaudessa, ja olemme siksi luoneet voimakkaan koulutusohjelman auttamaan sinua elämään unelmiesi elämää.

Olet nyt joko selviytymistilassa, tasapainossa, menestyksessä tai merkityksellisyyden tilassa taloutesi suhteen. Tämä vaikuttaa myös kaikkiin muihin elämäsi osa-alueisiin.

Siinä missä Prosper mE kirja ja Empower-mE sovellus tarjoavat mahtavan perustan vauraudelle, Prosper mE valmennus auttaa sinut seuraavalle tasolle ohjaten ja tukien sinua saavuttamaan haluamasi tilanteen.

Tämä valmennusohjelma sisältää harjoituksia, joissa vapautetaan jumissa olevia puutteeseen ja niukkuuteen liittyviä tunteita ainutlaatuisen todistetusti toimivan Free mE EFT tekniikan avulla, sekä ThetaHealing tekniikkaa uskomusten ja tunteiden muuttamiseksi, ja käytännön toimintamalleja, joista kiinni pitämällä menestys on saavutettavissa.

Ainoa tapa elää todellista vaurasta ja tasapainoista elämää on nauttia kuinka vauraus virtaa kauttasi universaalien rahan ja vaurauden lakien mukaisesti.

– Paula Heinonen –

Tässä Paulan kertomus Prosper mE kirjasta, jonka vaikutus inspiroi hänet tulemaan Prosper mE valmentajaksi:

“Tämä kirja on erinomainen kiteytys vaurauden laeista ja viisaudesta. Toivon, että tämä olisi ollut saatavilla paljon aikaisemmin, koska se kiteyttää sen, mitä olen opiskellut vuosia monista eri lähteistä. Jokaisella lailla on hyvin tärkeä rooli elämässämme, kun pyrimme luomaan vaurautta ja runsautta. Tämä kirja antaa sinulle syvällisen ymmärryksen siitä, millä alueella olet ollut jumissa ja mitä yksinkertaisia askeleita voit seurata, jotta voit alkaa hallita taloudellista tilannettasi ja elämääsi. Tämä antaa sinulle valmiudet tarkastella elämääsi runsauden näkökulmasta ja avata sydämesi vauraudelle, joka on aina ollut olemassa sinua varten. Me kaikki kuljemme omaa polkuamme, mutta lait ovat kaikille samat, joten soveltamalla tämän kirjan opetuksia käytäntöön ovet avautuvat yksi kerrallaan ja lopulta saat sen, mistä olet haaveillut. Olet ehkä jo käyttänyt joitakin näistä laeista luonnostaan tietämättäsi, ja joistakin olet ehkä kuullut, mutta et ole toiminut niiden mukaan. Noudattamalla järjestelmällisesti tämän kirjan opetuksia, saavutat varmasti haluamasi vaurauden ja enemmänkin. Ole armollinen itsellesi, siinä missä olet nyt, ja näe itsesi siellä missä haluat olla.”